Ana sayfa
Bilimsel Kurul
Bildiriler
Kayıt
Otel Bilgileri
İletişim

PSİKİYATRİ AKADEMİSİ 2014

“İnteraktif Psikiyatri Eğitimi ve Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Kongresi” (İPEK)

Kıbrıs-Girne 3-6 Nisan 2014 (Cratos Otel)

Kongre ana teması: Ustalar meclisinde deneyimler; yanlışlar ve doğrular


3.4.2014 (Perşembe) Saat; 15.00-17.00 (Salon A)

Açılış ve Onur konuklarına plaket verilmesi; Prof. Dr. Ahmet ÇELİKKOL ve Prof. Dr. Bekir AYDIN LEVENT

Panel (I) İLGİNÇ KONULAR, İLGİNÇ SORULAR VE YANITLAR.

Aktivatör yönetici; Prof. Dr. Ahmet ÇELİKKOL,

Prof. Dr. Servet EBRİNÇ; Nereye kadar temarüz? Nereye kadar konversiyon? Nereye kadar yapay bozukluk?. Poliklinik şartlarında ya da resmi psikiyatrik muayenelerde ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir?

Prof. Dr. Ertan TEZCAN; İlginç bir konu ve ilginç bir yaklaşım:Borderline mektuplar”.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN; e-muayene ve e-terapi; ülkemiz koşullarında nasıl uygulanabilir? Olumlu/olumsuz yönleri nelerdir?

Doç. Dr. Elvan ÖZALP; DSM-5 de yer verilen yeni bir tanı;Yıkıcı duygu durumu düzensizliği bozukluğu nedir? Ne gibi özellikler gösterir? Tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?.

Prof. Dr. Ender TANER; DSM-5 de yeni bir tanı kategorisi başlığı” Premenstrüel disforik sendrom” nedir? Ne gibi özellikler gösterir? Tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?.

Prof. Dr. Kerem DOKSAT; Telehipnoz (gerçekler ve mitler).Hipnozla kötü ruhları kovma (poltergeist mi?, zegeist mi?).

17.00-17.30 Kahve arası

3.4.2013 (Perşembe) Saat; 17.30-19.30 (Salon A)

Panel (II) PSİKOTERAPİ PANELİ; BİLDİKLERİMİZ / BİLMEDİKLERİMİZ

Aktivatör yönetici; Prof. Dr. Ataman TANGÖR

Prof. Dr. Mine ÖZMEN; “Psikanaliz”de tedavi amacı ve araçlarımız nelerdir? Psikanaliz aracılığı ile hastanın iyileşmesini nasıl sağlıyoruz? (örnekler üzerinde).

Prof. Dr. Ünsal SÖYLEMEZOĞLU; “Psikanalitik yönelimli psikoterapi”lerde tedavi amacımız ve araçlarımız nelerdir? “Psikanalitik yönelimli psikoterapi” ile hastanın iyileşmesini nasıl sağlıyoruz? (örnekler üzerinde)

Prof. Dr. Erol GÖKA: Ülkemizdeki psikoterapi uygulamalarında yaşadığımız zorluklar, sorunlar ve başa çıkma yolları nelerdir?

Prof. Dr. Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU; Aile terapilerinde “psikodrama” nın rolü nedir? Polikilinik şartlarında nasıl uygulayabiliriz? (örnekler üzerinde).

Doç. Dr. E. Oryal TAŞKIN; “Destekleyici psikoterapinin” temelleri nedir? Günlük pratikte bu yöntemi nasıl uygulanabiliriz? (örnekler üzerinde).

Doç. Dr. Murat ERKIRAN; İlaç yazarken psikanaliz.

Prof. Dr. Erhan BAYRAKTAR; Yeni bir psikoterapi yöntemi;“Ordeal Terapi” nedir? Nasıl kullanılır?.

20.00-21.30 Akşam yemeği

3.4.2013 (Perşembe) Saat;21.30 (Salon A)

Prof. Dr. Selçuk KIRLI konferansı: Antik sikkelerdeki sanatsal sembollerin büyük grup oluşumu ve liderlik süreçleri açısından anlamı.

4.4.2013 (Cuma) Saat; 8.30-11.00 (Salon A)

Panel (III): PSİKİYATRİ VE GENEL TIP İLİŞKİLERİ PANELİ; GÜNCEL TEDAVİLER

Aktivatör yönetici: Prof. Dr. Sedat ÖZKAN

Prof. Dr. Hayriye ELBİ; Obezite tedavisinde üçlü yaklaşımın temel direği olması gereken psikiyatristler nerede? Neler yapabilirler? Bu konudaki psikiyatrik tedavi yaklaşımlar nelerdir?

Doç. Dr. Fulya MANER; Anoreksia nervozada olası riskler (örn; ani ölüm vb.) nelerdir? Hospitalizasyon olasılığı olmayan yerlerdeki polikilinik şartlarında yeme bozuklukları nasıl tedavi edilmelidir?

Prof. Dr. Atila EROL; Anorekresia nevrozada poliklinik şartlarında “Aile tedavileri” ne zaman ve ne şekilde uygulanabilir ? (olgu örnekleri üzerinden)

Prof. Dr. Mine ÖZKAN; Kanser hastalarında ya da büyük organ yetersizliklerinde psikotrop ilaçların (benzodiazepin, antipsikotik, antidepresan, stimülan, duygu durumu dengeleyici vb.) kullanımı nasıl olmalıdır? Hangileri tercih edilmelidir? Hangileri kullanılmamalıdır?.

Doç. Dr. Sultan DOĞAN; Bir psikiyatrist poliklinik şartlarında “Vajinismus olgusunu nasıl tedavi edebilir? Bu konudaki şarlatanlıklar ve gerçekler nelerdir? (örnekler üzerinde)

Prof. Dr. Cem İNCESU; Cinsel işlev bozukluklarının polikilinik şartlarındaki tedavisinde ilaçların ve besin takviyelerinin yeri ve geçerlilikleri? Bu konudaki mitler ve gerçekler nelerdir?.

Prof. Dr. Filiz KARADAG; Gebelik ve emzirme döneminde psikotrop ilaçların (benzodiazepin, antipsikotik, antidepresan, stimülan, duygu durumu dengeleyici vb.) kullanımı nasıl olmalıdır? Hangileri tercih edilmelidir? Hangileri kullanılmamalıdır?.

11.00-11.30; Kahve arası

4.4.2014 (Cuma) Saat; 11.30-12.30 (Salon A) Satellit sempozyum (Lundbeck)

12.30-14.00: Öğle yemeği

4.4.2014 (Cuma) Saat; 14.00-16.00 (Salon A)

Panel (IV): ŞİZOFRENİ PANELİ; TEDAVİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Aktivatör yönetici:Prof. Dr. Aytekin SIR

Prof. Dr. Kemal YAZICI; Hekime gelmeyi-hastaneye yatışı kabul etmeyen hastalarda ya da hospitalizasyon olasılığı bulunmayan ortamlarda, şizofreni olgularını nasıl tedavi edebiliriz?.

Doç. Dr. Ömer BÖKE; Çoklu antipsikotik kullanan hastalarda psikiyatristin kafası karışınca! (olgular üzerinde).

Prof. Dr. Taha KARAMAN; Şizofrenide “dil çözümlemesi” nasıl yapılır? (olgu örnekleri üzerinde).

Prof. Dr. Erdal IŞIK; 2014 yılında şizofrenide pozitif-negatif-bilişsel belirtiler ile sürdürüm tedavisine yönelik yeni umut ve ilaçlar? (örneğin; LAİ, famotidin, vareniklin, bitopertin, a4b2 reseptor agonisti, sodyum nitroprussid, asenapin, iloperidon, Lurasidon, Kariprazin, vb.)

Doç. Dr. Nuray ATASOY; Poliklinik ya da hastane şartlarında şizofrenili hastaların ailelerine yönelik “Aile terapileri” nasıl yapılır (örnekler üzerinden).

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ; Poliklinik ya da hastane şartlarında şizofrenili hasta ve yakınlarına yönelik “Psiko-eğitim” nasıl verilir? (örnekler üzerinde).

16.00-16.30: Kahve arası

4.4.2014 (Cuma) Saat; 16.30-17.30 (Salon A)

Satellit sempozyum (Aris)

4.4.2014 (Cuma) Saat; 17.30-20.00 (Salon A)

Panel (V) ADLİ TIP PANELİ: ADLİ RAPOR YAZMADA DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Aktivatör yöneticiler: Prof. Dr. Hüseyin ÖZSAN

Prof. Dr. Mert SAVRUN; Cinsel tecavüz suçu işeyenlerin psikolojisi nasıldır?

Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN; Cinsel suçlarla ilgili olarak istenen adli tıp raporlarını nasıl yazmalıyız? Bu konudaki yapabileceğimiz olası hatalar ve doğruları nelerdir (olgu örnekleri üzerinden)

Prof. Dr. Mert SAVRUN; Transseksüellerde ameliyat izni isteme vb. konularda istenen adli tıp raporları nasıl yazılmalıdır? Bu konuda yapabileceğimiz olası hatalar ve doğruları nelerdir? (olgu örnekleri üzerinden)

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU; Bilirkişilik isteminde, psikiyatristlerin bilirkişiliği kabul ve reddetme şartları nelerdir? Çocuk, ergen ve yaşlılarda cezai ehliyet konusunda istenen adli tıp raporlarını nasıl yazmalıyız? Bu konularda yapabileceğimiz olası hatalar ve doğruları nelerdir? (olgu örnekleri üzerinde)

Prof. Dr. Engin TURAN; Medeni hukukla ilgili olarak; Evlenme, boşanma, vekalet verme, vasiyet düzenleme, vesayet altına alma (özellikle kronik şizofreni hastaları ve yaşlılarda) konularında psikiyatristlerden istenen adli tıp raporları nasıl yazılmalıdır? Bu konularda yapabileceğimiz olası yanlışlar ve doğruları nelerdir? (olgu örnekleri üzerinde).

Prof. Dr. Arif VERİMLİ; Hasta ya da yakınları tarafından tehdit edilen, izlenen, sözel ya da bedensel şiddete ya da yaralanmaya maruz kalan ya da haksız yere suç duyurunda bulunulan (örneğin; cinsel taciz vb.) psikiyatristler, bu kişiler ya da kendi kurumlarıyla ilişkili olarak neler yapabilir? Ne gibi idari ya da kanuni tutum ve çözüm yollarına başvurabilirler?.

4.4.2014 (Cuma) Saat; 17.30-20.00 (Salon B)

Panel (VI): BAĞIMLILIK PANELİ; YENİ İLAÇLAR, YENİ TEDAVİLER

Aktivatör yöneticiler; Prof. Dr. Duran Çakmak veProf. Dr. Ömer GEÇİCİ

Doç. Dr. Cem ŞENGÜL; Bağımlılık sendromunda genetik etkenlerin ve gen- çevre ilişkilerinın rolü nelerdir? Bu konuda kendisinde ya da ailesinde bağımlılık öyküsü olan ebeveynlere, çocukları ve bağımlılık sorunu konusunda neler önerilebilir.

Doç. Dr. Birgül ELBOZAN CUMURCU: Bağımlılığı anlayabilmek için bilmemiz gerekenler: Bağımlılığın nörobiyolojisi, impulsivite ve ödül sisteminin buradaki rolü.

Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK; Bağımlılık sorunu ve psikiyatrik hastalığı olanlarda (örn; depresyon, bipolar bozukluk, DEHB, şizofreni, sosyal fobi, OKB vb.) ayaktan ya da klinikte tedavi yaklaşımımız nasıl olmalıdır (olgular üzerinden).

Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL; Acile gelen alkol, madde ya da ilaç kullanım bağımlılarında (örn; alkol, benzodiazepin, eroin, kokain vb. yoksunluğu vb.) ilk acil tedavi yaklaşımı neler olmalıdır? (Olgu örnekleri üzerinde).

Prof. Dr. Zehra ARIKAN; Akut arındırma tedavisi bittikten sonra; Hangi hastada, hangi idame tedavisi, ne şekilde ve hangi süreyle uygulanmalıdır. Bu konuda hasta ve ailesine yaklaşım nasıl olmalıdır? Bu tedavilerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? (olgular üzerinde).

Prof. Dr. Musa TOSUN; Tedavide kullanılan bazı psikotropların (örneğin; stablon, pregabalin, gabapentin, ketiapin, karbamazepin, valproat vb.) bağımlılık oluşturma potansiyelleri konusunda mitler ve gerçekler nelerdir?.

Doç. Dr. Cüneyt EVREN; Sentetik Kannabinoidler; Artık hepimizin sorunu!

Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ; Bağımlılık tedavisinde (örneğin; eroin, nikotin, kokain vb.) yeni yeşeren umutlar: Aşılar (Ta-CD, NicVax, NicOb, M-TT vb.).

20.00: Akşam yemeği

4.4.2014 (Cuma) Saat; 21.00 (Salon A)

21.00: “Psikiyatristler arası müzik yarışması”. (Birincilik ödülü; Tablet bilgisayar).

21.30: Psikiyatrist Dr. Sn. Adnan ÇOBAN ve saz arkadaşları; “KIBRIS AKŞAMINDA TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ”.

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 8.30-11.00 (Salon A)

Panel (VII ): BİPOLAR BOZUKLUKLAR PANELİ; TEDAVİYLE İLGİLİ GÜNCEL ÇÖZÜMLER VE AKILCI ILAÇ KULLANIMI

Aktivatör yönetici; Doç. Dr. Levent ATİK

Prof. Dr. Tayfun TURAN; Bipolar bozukluk oluşumunda hormonal sistemimizin olası rolleri ve tedaviye yansımaları.

Prof. Dr. Haluk SAVAŞ; Bipolar bozukluğun tedavisinde hata nerede? Garip ve gerçek dışı yaklaşımlara karşı gerçek yaklaşımlar.

Prof. Dr. Ali Saffet GÖNÜL; Karma gidişli tablolarda (karma gidişli depresyon ya da bipolar bozukluk) tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ; 2014 yılı başında Bipolar bozukluğun manik ve depresif dönemlerinin tedavisinde yeni umutlar, yeni ilaçlar nelerdir?

Prof. Dr. Abdurrahman ALTINDAĞ; Bipolar bozukluğun bilişsel-davranışcı tedavisi (BDT) (örnekler üzerinde).

Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK; Bipolar bozukluk ve OKB arasındaki fark ve örtüşmeler. Bunların klinik ve de ilaç tedavisindeki önemi.

11.00-11.30: Kahve arası

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 8.30-11.00 (Salon B)

Panel (VIII ): ÇOCUK PSİKİYATRİSİ PANELİ; ÇOCUK VE ERGENLERLE İLGİLİ MERAK ETTİĞİMİZ KONULAR VE ÖNERİLER

Prof. Dr. Elvan İŞERİ; Çocuk hastalarla nasıl konuşulur? Nasıl anamnez alınır? Neler konuşulur-neler konuşulmaz?. Çocuk ve ergenle yapılan görüşmede gizlilik ilkesi ebeveyne karşı geçerli midir?. Çocuk psikiyatristleri görüşme sırasında çocukla fiziksel temasta bulunabilir mi?.

Doç. Dr. Pınar YURTBAŞI; Çocuk ve ergenlerde depresyon ve bipolar bozukluklar nasıl ve hangi belirtilerle tanınır? Tanı ve tedavinin yetişkinlerden farkları nelerdir? Duygu durumu bozukluğu ile DEHB’yi ayıramadığımız durumlarda ne yapmalıyız? Nasıl yaklaşmaklıyız?

Doç. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR; Öğrenme güçlüğü olan ergenleri nasıl tanırız? Tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Doç. Dr. Seher AKBAŞ; Çocuklar ölümü ne zaman ve nasıl algılar? Ebeveyn ölümü çocuğa nasıl ve kim tarafından anlatılmalıdır?. Çocuk cenaze törenine katılabilir mi? Mezar ziyareti yapabilir mi?

Doç. Dr. Yasemen IŞIK TANER; Çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl anlaşılır? Kimlerden hangi durumlarda şüphe etmeliyiz? Hangi çocuklar daha fazla risk altındadır? Cinsel istismara uğrayan çocuğa yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

11.00-11.30: Kahve arası

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 11.30-12.30 (Salon A)

11.30-12.30: Satellit sempozyum (Abdi-İbrahim)

12.30-14.00: Öğle yemeği

5.4. 20013 (Cumartesi) Saat; 14.00-16.00 (Salon A)

PANEL (IX ): DEPRESYON PANELİ; TEDAVİYLE İLGİLİ GÜNCEL ÇÖZÜMLER VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Aktivatör yönetici; Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ

Prof. Dr. Nazan AYDIN; Yas ta kişilerarası tedavi (İPT) nasıl yapılır? (örnekler üzerinde),

Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU; İntihardan sözeden ya da intihar girişimiyle gelen hastada; Psikiyatristin hastaya ve ailesine yaklaşımı nasıl olmalıdır? Neler yapılmalıdır?

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU; DSM-5 sınıflandırmasına göre depresyonun alt tiplerinde (Anksiyeteli, atipik, karma, melankolik, katatonik, psikotik özellikli, peripartum başlangıçlı ve mevsimsel gidişli) tedavi yaklaşımları nasıl düzenlenmelidir?

Doç. Dr. Sermin KESEBİR; İmpulsivite ve depresyon ilişkisi nedir? Antidepresan kullanımında bu konuda dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?.

Prof. Dr. Murat DEMET; Duygu durumu bozukluklarında uyku tedavileri (örn; uykusuzluğun tedavisi/uyku deprivasyonu vb.) pratikte nasıl uygulanabilir, uygulama sonuçları nelerdir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?.

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ; Depresyon tedavisinde kullanılacak yeni antidepresan ilaçlar nelerdir? (örn; Vortioksetin, S-ketamin, edivoksetin vb.)

Doç. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN; Dirençli depresyonda yeni tedavi seçenekleri nelerdir?

16.00-16.30: Kahve arası

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 16.30-17.30 (Salon A)

Satellit sempozyum (Nobel)

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 17.30-20.00 (Salon A)

Panel (X) OKB VE TEDAVİYE DİRENÇLİ ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE HER YAŞTA DEHB PANELİ

Aktivatör yönetici; Prof. Dr. Orhan DOĞAN

Prof. Dr. Lut TAMAM; Son zamanların ilginç konusu; İmpulsivite, OKB ve patolojik kumar arasındaki ilişkiler.

Prof. Dr. Volkan TOPÇU; Tedaviye direnç gösteren sosyal anksiyete bozukluğu, panik bozukluk gibi anksiyete bozukluklarında ve dirençli OKB’de poliklinik şartlarında ilaç tedavisi vb. yaklaşımlar olarak neler yapılmalıdır?.

Prof. Dr. Murad ATMACA; Tedaviye direnç gösteren sosyal anksiyete bozukluğu, panik bozukluk gibi anksiyete bozuklukları ve dirençli OKB’de Bilişsel-davranışcı tedavi yaklaşımları (BDT) nelerdir? (örnekler üzerinde).

Doç. Dr. Ercan ÖZMEN; Anksiyete bozukluklarının psikoterapisi nasıl yapılır? (örnekler üzerinde).

Prof. Dr. Hasan HERKEN; Erişkin dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB); Gerçek midir? Mit midir?.

Doç. Dr. Yasemen IŞIK TANER; Çocuk ve ergenlerde DEHB ve tedavisi: Gerçek tanı nasıl konmalıdır? Hangi hastada, hangi ilaçlar, ne kadar süreyle kullanılmalıdır?

Doç. Dr. Mehmet Akif ERSOY; DEHB’nun psikoterapisi nasıl yapılır?

20.00; Akşam yemeği

5.4.2014 (Cumartesi) Saat; 17.30-20.00 (Salon B)

Panel (XI) İLGİNÇ KONULAR (Demans, Erişkin otizmi, Farmakokinetik, Psikopatlar ve folie à deux) VE İLGİNÇ YAKLAŞIMLAR

Aktivatör yönetici; Prof. Dr. Bekir AYDIN LEVENT

Prof. Dr. İlkin İÇELLİ; Demanslı hastalardaki davranış bozuklukları, hezeyan, halüsinasyon, eksitasyon, depresyon ve uykusuzluk gibi durumlarda, hangi tedaviler ne şekilde kullanılmalıdır?

Prof. Dr. Engin EKER; İnsanlarda “Demans” gelişmesi nasıl önlenebilir? Bu konuda neler yapılabilir?.

Prof. Dr. M. Reha BAYAR; Erişkin otizmi; Hangi klinik görünümlerle karşımıza gelebilirler? Nasıl tanıyabiliriz? Erişkin psikiyatristlerinin yaklaşımı ne olmalıdır?.

Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN; Farmakogenetik; Psikotrop ilaç tedavisinin etkinlik ve tolerabilitesinin artırılmasında neler sağlayabilir?Gerçekler ve mitler.

Prof. Dr. Cengiz BAŞOĞLU; İlginç bir konu; Takım elbiseli psikopatlar

Prof. Dr. Sunar BİRSÖZ; Bir “Folie à deux” olgusu ve tedavide yapılan uygulamalar (Video gösterisi eşliğinde).

20.00; Akşam yemeği

6. NİSAN. 2014. PAZAR: ADADAN AYRILIŞ.